MySmartHome ، طراحی و اجرای سیستم های هوشمند
02191690880
0 0
مای اسمارت هوم ، تولید ، اجرا و طراحی خانه ی هوشمند
02191690880

عاملیت فروش

بر این باوریم که پیشرفت صرفا یک مسیر انفرادی نیست . و یک حرکت رو به جلو بصورت گروهی شکل میگیرد.

ارائه خدمات پس از فروش در زمینه های مختلف در کشور ما شاید آنطور که باید و شاید ، جایگاه خود را پیدا نکرده است .َشرکت ما چه در زمینه مباحث خدمات فنی و آموزشی چه در مورد روشهای بازاریابی تلاش می کند تا تجربه مطلوبی در اختیار نمایندگان قرار دهد

فرم درخواست عاملیت فروش